Zimbabwenaturenew4

ทรัพยากรธรรมชาติของซิมบับเว

Zimbabwenature

Zimbabwe เป็นประเทศในแถบแอฟริกันที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแร่หรือพื้นที่สำหรับเพาะปลูก แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลในประเทศ เศรษฐกิจซิมบับเวก็ยังคงไม่สามารถบรรลุความสำเร็จในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ในปี 2015 กองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่า GDP ของซิมบับเวอยู่ที่ 17.105 พันล้านดอลลาร์ขณะที่ GDP ต่อหัวอยู่ที่ 1,149 ดอลลาร์ จนกระทั่งใรปี 2000 เศรษฐกิจของประเทศหดตัวลงอย่างมาก นำไปสู่การว่างงานในระดับสูงถึง 95% และอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดถึง 231 ล้านเปอร์เซ็นต์ในปี 2552 ทำให้ประเทศต้องระงับสกุลเงินภายในประเทศ และนับตั้งแต่มีนั้นก็เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศมีอะไรบ้าง

1.พื้นที่เพาะปลูก

ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าในปี 2014 ที่ดินทำกินของประเทศคิดเป็น 10.34% ของพื้นที่ทั้งหมดของซิมบับเว ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2004 ขนาดของที่ดินทำกินในซิมบับเวยังคงค่อนข้างคงที่ ภาคเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของซิมบับเว เนื่องจากมีส่วนร่วม 18% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2015 ชาวซิมบับเวเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นยาสูบมันฝรั่งและข้าวโพด ภาคเกษตรกรรมของซิมบับเวเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ภัยแล้ง ศัตรูพืช และโรค รัฐบาลของซิมบับเวได้กำหนดมาตรการหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตของการเกษตรเป็นไปตามที่วางแผน

2.ยาสูบ

ยาสูบ เป็นสินค้าหลักของทางประเทศซิมบับเว เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบอยู่หลักๆสามสายพันธุ์ อุตสาหกรรมยาสูบของซิมบับเวเผชิญกำลังความท้าทายที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 จนกระทั่งเริ่มฟื้นตัวในปี 2005 เมื่อบริษัทใหญ่ๆ เช่น British American Tobacco ได้นำระบบจัดการใหม่มาใช้ในประเทศ เกษตรกรจะมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการสนับสนุนด้านเมล็ดกับปุ๋ย ในขณะที่เกษตรกรจะขายผลผลิตทั้งหมดให้บริษัทหลังจากเก็บเกี่ยว

3.มั่นฝรั่ง

มันฝรั่งเป็นพืชสำคัญที่ปลูกในซิมบับเว ซึ่งปลูกในประเทศมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 แม้ว่าผลผลิตนี้มีความสำคัญต่อชาวซิมบับเวมากเท่าไหร่ ปริมาณของมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้น มันฝรั่งที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคในท้องถิ่นโดย FAO คาดการณ์ว่าในปี 1986 มันฝรั่งประมาณ 90% ของประเทศที่ปลูกในประเทศถูกนำมาใช้เพื่อการบริโภคเท่านั้น

4.แร่

ซิมบับเวมีแหล่งแร่ต่างๆ เช่น ถ่านหิน ทองคำ เพชร และแร่เหล็ก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งในพื้นที่การทำเหมืองเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดคือทุ่งมาเรนจ์ไดมอนด์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ มีความเชื่อกันว่าอาจมีหนึ่งในแหล่งสำรองเพชรที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ในปี 2013 คาดว่ามันสามารถผลิตได้ประมาณ 16.9 ล้านกะรัตซึ่งเชื่อกันว่าเป็น 13% ของเพชรที่ผลิตในโลก